Logo WoMoTracking.eu

Installation

Teltonika FMB204 kan installeras väl gömd i fordonet eftersom de interna antennerna för GSM-signalen och GPS-signalen är utrustade med förstärkare. Därför har vi mycket utrymme där vi installerar enheten. Som regel har husbilar ett batteri för normal elelektronik och ett eller flera för vardagsrummet, i slutändan spelar det ingen roll vilket batteri vi ansluter enheten till. Vi anslöt vår enhet till batteriet för huskonstruktionen eftersom batteriet laddas om och om igen via solenergi och vi kunde dölja Teltonika FMB204 bra i konstruktionen. Den enda nackdelen är att ledningarna för avstängning av motorn är lite längre. Innan vi verkligen installerar enheten bör vi ansluta den till batteriet tills det interna batteriet är laddat. Sätt sedan enheten på avsedd plats och kör runt huset för att kontrollera om utrymmet är lämpligt för de interna antennerna. Vi kan följa vår testkörning i onlinesystemet. Om signalstyrkan är okej och vår resa har registrerats ordentligt i onlinesystemet kan enheten installeras permanent på den här platsen.

Minsta anslutning - endast kontinuerlig ström och jord

Vi får t.ex. en tvåpolig högtalarkabel och motsvarande kabelskor för anslutning till plus- och minuspolen på det önskade batteriet och anslut den röda kabeln till enheten till plusledningen och den svarta till minuslinjen. Så allt är klart för användning.

Maximal anslutning - full integrering i fordonets el

Full integrering i fordonets el ska alltid utföras av en specialist. För personer som tror att de vill göra det själva har vi tillhandahållit ett anslutningsdiagram för Teltonika FMB204 nedan. För att sedan kunna använda alla enhetens möjligheter i online-spårningen är det tillräckligt att skicka ett meddelande till oss, sedan anpassar vi enheten med en motsvarande konfiguration via Internet och släpper motsvarande kommandon i online-spårningen, till exempel för att aktivera motoravstängningen.

Teltonika FMB204 Anslutningsdiagram

Teltonika FMB204 Anslutningsdiagram


© 2020 - 2023 WoMoTracker.eu